You can ask these guys anything about Taekwon-do, a technique from the middle of the 24th tul in the middle of the night, whatever, they always have a clear explanation at hand.
John McGallaghan, II Dan

Lessen en examens

De UTI verzorgt taekwondo lessen gebaseerd op het door haar ontwikkelde materiaal. De lessen worden landelijk en internationaal gegeven maar ook, op speciaal verzoek en in overleg, op scholen en verenigingen of, incidenteel ter voorbereiding op een dangraadexamen, individueel. De lessen kunnen afgesloten worden met een dangraadexamen.

Verder verzorgt UTI, ter voorbereiding op een praktijk examen, voor diverse leraargraden (assistent leraar, leraar, hoofdleraar) een cursus. Iedere cursus wordt afgesloten met een praktijk examen voor de betreffende leraargraad.

Taekwondo lessen

De lessen van de UTI zijn gebaseerd op het door de UTI ontwikkeld lesmateriaal, op basis van een zorgvuldige analyse van de traditionele tuls. Dat vind je terug in de aandacht voor details (heupinzet, aanhaalpunten, standen, ademhaling, etc., etc.) en in de oefeningen zowel de traditionele als de nieuwe. De lessen zijn uitdagend, voor taekwondoka's van alle niveaus. Door de lessen verfijn je je techniek, vergroot je je technische vaardigheid en inzicht in Taekwon-do en leer je nieuwe technieken.

De lessen zijn niet gericht op verbetering van je conditie. Aan vrij sparren (wedstrijdsparren) wordt geen expliciete aandacht besteed.

De lessen zijn vooral gericht op technische verfijning, beheersing, en rust. De "kunst" (do) kant van het Taekwon-do staat centraal. De kubgraadhouder kan hiermee een goede basis leggen voor de verdere ontwikkeling als taekwondoka, dangraadhouders vinden telkens nieuwe uitdagingen en inspiratie ook voor hun eigen lessen, houders van hogere dangraden (4 dan en hoger) kunnen eindelijk eens alle "ins and outs" leren van bijvoorbeeld de hogere tuls (16 t/m 24) en weer eens ervaren hoe het is om totaal nieuwe stof als wapentuls te leren. De lessen en het lesmateriaal van de UTI zijn er op gericht om je te laten ontwikkelen tot een compleet taekwondoka: alle aspecten van Taekwon-do komen intensief aan bod.

Tuls
Omdat de analyse van de traditionele tuls de basis vormt van het UTI lesmateriaal zijn de lessen over tuls daardoor zelfs voor de meest geroutineerde taekwondoka instructief, verrassend en uitdagend.
Wapen-tuls
De wapens waarmee je bij de UTI leert werken zijn niet exotisch, maar juist zeer alledaags (korte stok, middellange stok en mes). De technieken die je leert met wapens verlengen je taekwondo technieken of vullen ze aan. Verder leer je de mogelijkheden van de wapens kennen, en de zwakke - en de sterke kanten. Hierdoor ben je beter in staat om te leren je effectief te verdedigen tegen aanvallen met dergelijke wapens door maar alleen Taekwon-do technieken te gebruiken (ongewapend). Hiermee maak je van jezelf een allround taekwondoka, iemand die alle aspecten van Taekwon-do als zelfverdedigingskunst beheerst.
Partner-oefeningen
In de partner-oefeningen leer je hoe technieken uit de tuls in een praktische situatie functioneren. Je leert dat technieken die bij eerste kennismaking wellicht enigszins wazig overkomen, bijzonder effectief kunnen zijn. Er zijn series partner-oefeningen tot en met vijfde Dan niveau. In de series voor de hogere dangraden functioneren technieken uit de hogere tuls (bijvoorbeeld de controlerende vuist blok beweging gevolgd door een rugkantvuistslag uit de 12de tul).
Ki-oefeningen
Ademhaling-, spierspanning- en meditatie oefeningen zijn inherent verbonden aan Taekwon-do. In iedere stoot of andere techniek pas je de ademhaling en het spannen van de spieren aan, aan de stoot. Meditatie-achtige rustmomenten zijn in diverse tuls ingebouwd. De UTI heeft tul-achtige oefeningen in taekwondo stijl ontwikkeld die de "natuurlijke" oefeningen perfect aanvullen. De ademhalingsoefeningen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de goede rust en concentratie te vinden voor een gevecht (sparringswedstrijd).
Zachte zelfverdediging
Als taekwondoka vecht je ongewapend en op een afstandje. De tegenstander kan daar anders over denken en je vastpakken of je met een wapen aanvallen. In de traditionele tuls is hier in voorzien. Al in bijvoorbeeld de derde tul zit een bevrijdingsbeweging. In de achtste tul leer je te trappen ook als je vastgehouden wordt. Haak-, grijp- en klemblokken zitten in diverse tuls. Kortom, bevrijdingsbewegingen, haken en klemmen (zachte zelfverdediging) zitten inherent in het taekwondo systeem. In de lessen van de UTI leer je met deze technieken te werken en zul je ervaren dat ze voor een getraind taekwondoka bijzonder effectief zijn, effectiever dan Aikido en Jiu-Jitsu technieken (waar je als taekwondoka niet voldoende in getraind bent).

Dangraad examens

Op een dangraadexamen moet je laten zien dat je de stof beheerst: alle "nieuwe" oefeningen komen aan bod. Maar er kan ook een selectie gevraagd worden van de stof die je voor de voorgaande dangraden moest beheersen. Voor de eerste Dan moet je in ieder geval de 8-ste en 9-de tul lopen plus een lagere. De examencommissie laat gewoonlijk al een paar uur voor het examen weten wat ze aan "oude" stof zal vragen.
Voor details (precise voorwaarden, kosten, locatie, etc.) volg deze link.

Uitzondering. In individuele gevallen kan de examencommissie een aangepast eisenpakket formuleren. Dit gebeurt met name in geval iemand een voldoend technisch niveau heeft voor een volgende graad, maar nog niet lang genoeg bij de UTI traint voor een goede beheersing van de UTI stof. Een goede technische beheersing is belangrijker dan het kennen van specifieke patronen of oefeningen. Het aangepast eisenpakket wordt samengesteld in overleg met de kandidaat. Neem, als je van zo'n regeling gebruik zou willen maken, tijdig (denk aan 6 maanden voor het examen) contact op met de examencommissie. De UTI accepteert graden van andere bonden, maar verleent alleen een hogere dangraad als ze een voldoend hoog niveau geconstateerd heeft. Dus zorg ervoor dat je de UTI trainingen trouw bezoekt.

Leraaropleiding

De cursussen voor leraargraden zijn modulair opgebouwd. Volg deze link voor een pdf document met informatie over deze cursussen, in het bijzonder schets het document de inhoud van de diverse modulen.

Alle modulen moeten gevolg worden. Een cursist die ieder moduul positief afgerond heeft kan zich aanmelden voor het bijbehorend examen (details). Mocht het nodig zijn om een cursus over te doen, dan kunnen ‘behaalde’ modulen overgeslagen worden (behaalde modulen ‘blijven staan’).

De cursussen zijn bedoeld om jou, als toekomstige leraar, wat ‘handvaten’ te geven waarmee je het niveau van je lessen kunt verbeteren. De cursussen zijn zeker niet uitputtend. Enthousiasme, interesse en inzet om je verder te ontwikkelen blijven noodzakelijk. Ervaring opbouwen met lesgeven en kritisch kijken naar je eigen optreden spelen daarbij een centrale rol. Verder leer je in bijvoorbeeld een EHBO cursus zaken die bijzonder waardevol zijn voor iedere leraar. De UTI verzorgt zo'n cursus echter niet. Uiteraard beveelt de UTI het volgen van zo'n cursus wel van harte aan.

De cursussen worden (twee maandelijks) gegeven op zondagochtenden tijdens de Papendal trainingen. Voor iedere cursus is aanmelding verplicht. Dat kun je door het (elektronisch) aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen. (Desgewenst kan je ook de pdocx versie van dit formulier gebruiken: druk het af, vul het in en stuur het naar het secretariaat van de UTI.)

Aanmelding praktijkexamen

Hier kan je lezen hoe je je voor een (praktijk)examen voor een leraargraad kunt aanmelden.