Graden

De UTI kent verschillende soorten graden toe: dangraden en leraargraden. De dangraden kwalificeren het niveau van de Taekwon-do beoefening, leraargraden of leraar kwalificaties geven het niveau aan van het Taekwon-do lesgeven. Hieronder vind je een beschrijving van de voorwaarden voor het verwerven van zo'n graad. Voor beide type graden reikt de UTI diploma's uit en tekent de graad af in het UTI-paspoort. De verworven graad kan in de Taekwondo kleding tot uiting komen. Bij dangraden gebeurt dat middels een Romeinse cijfers op de zwarte band (ga naar "Dangraadhouders" : de "kaartjes" laten voorbeelden zien) en middels zwarte biezen (strepen) op de tobok (ga naar "Dangraadhouders" en klik naar "Kledingsvoorschift"). Voor leraargraden zijn er badges voor op de tobok.

Dangraden

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de stof die je bij de UTI moet beheersen voor een dangraad. Voor iedere ‘nieuwe’ dangraad moet je ook de stof voor de ‘oude’ graden beheersen. Voor een volledige beschrijving van de examenstof verwijzen we naar de boeken die door de UTI uitgegeven worden. Een selectie van de stof wordt op het examen gevraagd.
Om aan een examen mee te mogen doen, moet je overigens ook een aantal trainingen (minimaal drie) bij de UTI gevolgd hebben.

I-ste Dan
 • Traditionele tuls: 1 t/m 9
 • Wapentul: eerste dan-bong tul
 • Partneroefeningen
  • 1-stap sparring hand: serie 1 t/m 4
  • 1-stap sparring voet: serie 1 en 2
  • 1-stap sparring spring: serie 1 en 2
  • 2-stap sparring: serie 1 t/m 5
 • Zelfverdediging tegen aanval met handgrepen
 • Breektesten
 • Eerste ki-vorm
 • Vrij sparren tegen een tegenstander
II-de Dan
 • Traditionele tuls: 10 t/m 12
 • Wapentul: tweede dan-bong tul
 • Partneroefeningen
  • halfvrij sparring:
   driefase handtechnieken
  • halfvrij sparring:
   driefase voettechnieken
  • voettechniek sparren:
   voet-voet combinatie
 • Zelfverdediging tegen een aanval met dan-bong
 • Breektesten
 • Tweede ki-vorm
 • Vrij sparren tegen twee tegenstanders
III-de Dan
 • Traditionele tuls: 13 t/m 15, en Ko-dang
 • Wapentul: jung-bong tul
 • Partneroefeningen
  • halfvrij sparring: doorloopserie
  • 1-stap sparring hand: serie 5
  • 1-stap sparring voet: serie 3
 • Zelfverdediging tegen een aanval met jung-bong
 • Breektesten
 • Derde ki-vorm
IV-de Dan
 • Traditionele tuls: 16 t/m 18
 • Wapentul: mes tul
 • Partneroefeningen
  • halfvrij sparring:
   5-fase handtechnieken
  • halfvrij sparring:
   5-fase voettechnieken
  • 1-stap sparring hand: serie 6 en 7
 • Zelfverdediging tegen een aanval met mes
 • Breektesten
 • Vierde en vijfde ki-vorm
V-de Dan
 • Traditionele tuls: 19 t/m 24
 • Partneroefeningen
  • 1-stap sparring hand: serie 8
 • Demonstratie van een kleine 20 minutenLeraargraden

De UTI kent een viertal leraargraden. Iedere graad wordt door de UTI verstrekt en door de UTI in het UTI-paspoort bijgeschreven. De UTI reikt ook een diploma uit en heeft bij iedere graad een bijpassende badge. Hieronder lees je bij iedere graad (met de Engelse vertaling zoals die het UTI paspoort staat) waaraan de kandidaat moet voldoen en hoe de graad verworven kan worden.

De aanvraag voor een leraargraad wordt beoordeeld door de leraarexamencommissie van de UTI. Beoordeling geschiedt aan de hand van het toegestuurde materiaal eventueel ondersteund door een interview van de kandidaat door de commissie. Verder toetst deze commissie middels een praktijk examen van iedere kandidaat ook de didactische en taekwondo technische vaardigheden die voor zo'n graad vereist zijn. De toets bestaat uit een korte proefles aan medekandidaten (hieronder vind je een lijstje van aspecten die de examencommissie hierbij in ogenschouw neemt). De lesopdracht voor de proefles wordt door de examencommissie voor het examen schriftelijk aan de kandidaat verstrekt.

De UTI biedt voor iedere leraargraad een beknopte cursus aan ter voorbereiding op het praktijk examen (volg de link naar Leraaropleiding voor meer informatie over deze cursussen).

Assistent leraar (assistent instructor)
 • de kandidaat heeft
  • minimaal rode band
  • de UTI cursus voor assistent leraar volledig gevolgd en afgerond
  • een aantal UTI trainingen gevolg
 • een simpele aanvraag door de leraar voldoet
  • de kandidaat assisteert al enige tijd met lesgeven
Leraar (instructor)
 • de kandidaat heeft
  • minimaal eerste dan
  • de UTI cursus voor leraar volledig gevolgd en afgerond
  • regelmatig UTI trainingen gevolg
 • de graad wordt (in principe) door de (hoofd)leraar schriftelijk aangevraagd. Uit de gemotiveerde aanvraag moet onder meer blijken dat de kandidaat
  • al ruime tijd zelfstandig les geeft en
  • zelfstandig mensen kan opleiden tot minimaal eerste kub
  De aanvraag is sterker als de kandidaat een EHBO cursus met succes gevolgd heeft en bijvoorbeeld bij het NOC-NSF een relevante cursus.
 • indien de aanvrager de kandidaat zelf is, dient er minimaal één referentie opgegeven te worden
Hoofdleraar (teacher)
 • de kandidaat heeft
  • minimaal derde dan
  • de UTI cursus voor hoofdleraar volledig gevolgd en afgerond
  • regelmatig trainingen gevolg van de UTI (in zowel Papendal als tijdens het trainingsweekend)
  • (op verzoek van het UTI kader) les gegeven aan deelnemers van de UTI trainingen
 • de graad wordt schriftelijk aangevraagd en vergezeld zijn van een gemotiveerd schrijven waaruit onder meer moet blijken dat de kandidaat
  • al lange tijd zelfstandig les geeft aan een of meer "eigen" groepen
  • les kan geven aan taekwondoka's van ieder niveau, aan zowel lage als hoge banders, maar ook aan dangraadhouders
  • taekwondoka's opgeleid heeft tot een dangraad
  • lesprogramma's kan opzetten en uitvoeren
  • een school/vereniging kan runnen
  De aanvraag is sterker als de kandidaat een EHBO cursus met succes gevolgd heeft en bijvoorbeeld bij het NOC-NSF een relevante cursus.
 • indien de aanvrager de kandidaat zelf is, dient er minimaal twee referenties opgegeven te worden
Internationaal leraar (international teacher)
 • minimaal eerste dan
 • deze titel wordt uitsluitend door de UTI verstrekt, niet op grond van een aanvraag, maar op grond van observaties door het UTI team zelf. De titel betekent niet alleen dat de UTI de persoon in staat acht om les te kunnen geven aan een internationaal groep, maar ook dat de UTI verwacht dat deze persoon dat doet of zal doen. De titel "internationaal leraar" staat los van de titel "hoofdleraar".

Opmerking. De UTI kan een aanvraag honoreren en kan na een succesvol praktijkexamen de graad verstrekken, maar een afwijzing, verzoek tot meer informatie of het geven van een aanvullende opdracht behoort ook tot de mogelijkheden.

Toetsaspecten.   Bij de uitvoering van de proefles (praktijkexamen) oordeelt de examencommissie op de volgende aspecten:

 • didactische vaardigheden
  • uitleg theorie
  • uitleg en begeleiding oefeningen
  • nabespreking oefeningen
 • methodische vaardigheden
  • systematisch
  • doelgericht
  • planning
 • overige vaardigheden
  • gebruik oefenruimte
  • taalgebruik
  • demonstratie (voordoen en de uitvoering er van)
De lesopdracht voor de proefles wordt door de examencommissie voor het examen schriftelijk aan de kandidaat verstrekt.

Aanmelding praktijkexamen

Hier kan je lezen hoe je je voor een (praktijk)examen voor een leraargraad kunt aanmelden.