Ki oefeningen

Als je in een gevecht in paniek raakt ben je verloren. In een gevecht moet je volledig geconcentreerd zijn. Al je zintuigen moeten op scherp staan en je moet onmiddellijk en adequaat reageren. In de voorafgaande trainingen denk je na, en leer je door intensief en gericht te oefenen automatisch optimaal te reageren. Maar in een gevecht hinderen bewuste denkprocessen alleen maar. Zijn je bewuste denkprocessen uitgeschakeld dan mediteer je. Tijdens rustmomenten (tijdens het gevecht of tussen gevechten in) moet je snel herstellen, ook geestelijk: in een volgend gevecht moet je niet "bezig" zijn met het vorige. Meditatie helpt hierbij. Om lichamelijk snel te herstellen heb je een goede lichamelijke conditie nodig. Maar dat is niet genoeg. Je moet je spieren ontspannen, het ritme van je hartslag moet omlaag (of niet te hoog worden), evenals het adrenaline gehalte in je bloed. Deze onbewuste processen lijken niet bewust gecontroleerd te kunnen worden. Toch kan het in zekere mate: via de ademhaling. De ademhaling kan je redelijk goed reguleren. Breng je het ritme van de ademhaling omlaag, dan gaat je hartslag omlaag en dan heeft op zijn beurt een positief effect op het adrenaline gehalte.

UTI oefeningen

De UTI heeft ademhalingsoefeningen ontwikkeld, spier spanning - en ontspanningsoefeningen, en meditatie- en concentratie oefeningen. Dit zijn de zogenaamde ki oefeningen. "Ki" is het Koreaanse (en Japanse) woord voor (levens)energie (denk aan het Japanse Aikido. "Chi", als in Tai-Chi, is het Chinese woord). Hoe belangrijk een goede ademhaling is voor Taekwon-do leer je al in je eerste les. Een goede ademhaling zit inherent verweven in het Taekwon-do systeem. Begin je pas met Taekwon-do, dan ligt de aandacht op een rustige inademing en een snelle, krachtige, uitademing op een techniek. Later leer je dat je ook een inademing kunt gebruiken om je techniek te ondersteunen. In hogere tuls spelen andere aspecten een rol. Ook momenten van rust (meditatie), concentratie, ontspanning, gecontroleerde ademhaling vind je terug in tuls. De UTI heeft zich hier door laten inspireren en er bij het ontwikkelen van haar ki oefeningen gebruik van gemaakt. De oefeningen passen naadloos in de rest van het Taekwondo systeem.

Ki oefeningen vormen een vast onderdeel van het les- en trainings programma van de UTI. De oefeningen behoren ook tot de examenstof.

De UTI heeft een viertal ki-oefeningen in "tul"-vorm, ieder in verschillende varianten. Daarnaast heeft de UTI concentratie- en medidatiefoefeningen.

Gezond

De ki oefeningen zijn ontwikkeld om je beter voor te kunnen bereiden op een gevecht. Dat neemt niet weg dat je er ook in andere situaties profijt van kunt hebben (en, in onze samenleving, zelfs waarschijnlijk meer). Op een zelfde manier als bijvoorbeeld Yoga oefeningen gezond zijn, ook al zijn ze primair om andere redenen ontwikkeld (religieuze, in geval van Yoga). De spier spanning-ontspanning oefeningen zijn zeer gezond. Ze voorkomen bijvoorbeeld verkrampte spieren. De ademhalingsoefeningen hebben niet alleen een zeer positief effect op je longen, maar helpen je ook je rust te bewaren in moeilijke situaties, hebben een heilzaam effect op je spijsvertering, op je lichaamshouding, etc..