Partner oefeningen

In tuls leer je aanvals- en verdedigingstechnieken combineren met standen. Maar je hebt daarbij geen tegenstander. Je leert dus wel je techniek perfect uit te voeren, maar je leert niet de techniek op het goede moment op exact de goede plek te plaatsen. Een Taekwondo aanvalstechniek heeft de bedoeling om de tegenstander in een klap uit te schakelen. Het is daarvoor belangrijk dat de aanval op een kwetsbare plek (vitale plek) uit komt. Uiteraard is in een gevecht effectief verdedigen van crusiaal belang, dus je moet precies op tijd blokken. `Timen' en `plaatsen' leer je in partneroefeningen.

Een partneroefening is een afgesproken gevecht waarbij je partner de tegenstander speelt. In een aanval raak je elkaar net niet: je aanval is krachtig maar stopt op een paar milimeter van een vitale plek. Iedere oefening bestaat uit een combinatie van aanvallen en verdedigingen.

De oefeningen zijn gegroepeerd in series. In iedere serie staat een bepaald thema centraal. In de ene serie is dat bijvoorbeeld de voorwaartse trap, in een andere is dat een combinatie van elleboog - en knie technieken en in weer een andere is dat een controlerende actie. De thema's zijn voor de verschillende series zeer verschillend. Kortom, het is nooit "meer van hetzelfde".

UTI series

De UTI heeft een 25-tal series ontwikkeld. Iedere serie bestaat uit een vijf-tal oefeningen. In sommige series concentreer je je op handtechnieken, in andere op beentechnieken, of leer soepel en snel de juiste stand te vinden. Of leer je rust en overzicht te bewaren ook in situaties waarin aanvallen in snel tempo vanuit verschillende hoeken elkaar opvolgen. Sommige series hebben verschillende varianten, van andere series is alleen de aanval voorgeschreven en is de verdediging en tegenaanval vrij. Dit geldt met name voor series waarin gesprongen wordt of andere athletischere acties voorkomen. De `vrijheid' geeft je de mogelijkheid om je sterke kanten te benadrukken.

De thema's komen uit de tuls. In bijvoorbeeld de twaalfde tul (positie 11) wordt gevraagd om een controlerende aanhaalhouding te maken en die te laten volgen door een frontale vuistslag hoog. In de controlerende aanhaalhouding plaats je een vuist voor je en maak je met de andere vuist een buitenwaartse blokkende beweging. Deze houding komt ook in verschillende andere tuls voor. De mensen die Taekwon-do gecreëerd hebben, hebben alleen effectieve technieken opgenomen. Maar dat deze techniek effectief is, besef je wellicht niet als je de techniek alleen maar in de tul gezien hebt. In serie 7 van de eenstap oefeningen van de UTI leer je precies hoe je dit soort aanhaalhoudingen moet uitvoeren en leer je in welke situaties ze uiterst effectief zijn.